I Yinyogan använder vi kroppens egen tyngd för att komma djupare i
positionerna. Vi stannar mellan 3-5 minuter i varje position för att komma åt
djupare spänningar och blockeringar i kroppen. Under hela passet spelar
jag en mjuk, hjälpsam och avslappnande bakgrundsmusik

Plats: Online & Södermalm
Tid: 20.00 – 21.00
När: Måndagar
Pris: 1.300 kr – 7 tillfälle